Disclaimer

Met het bezoeken van de website www.nagelhout.nl aanvaardt u de volgende voorwaarden:

1. Ondanks het feit dat deze website voortdurend met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld kan het toch voorkomen dat uit de website en de achterliggende dienstverlening problemen voortvloeien.

2. Administratie- en belastingadvieskantoor E.J. Nagelhout en haar werknemers zijn echter niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie vermeld de website www.nagelhout.nl. Hetzelfde geldt voor het bestaan van virussen en/of andere schadeveroorzakende programmatuur binnen www.nagelhout.nl. Administratie- en belastingadvieskantoor E.J. Nagelhout is evenmin aansprakelijk voor ‘schadeveroorzakend’ gebruik van de website.

3. Aan deze website zijn, door middel van links, websites van anderen verbonden om aanvullende informatie te verstrekken. Administratie- en belastingadvieskantoor E.J. Nagelhout en haar werknemers zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de op deze wijze met haar website verbonden websites.

4. Administratie- en belastingadvieskantoor E.J. Nagelhout heeft het recht om de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te verwijderen.

5. Het bezoeken van deze website wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement waar Krommenie onder valt heeft rechtsmacht en is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van direct of indirect uit het bezoek van de website www.nagelhout-administratie.nl, althans van de website(s) Administratie- en belastingadvieskantoor E.J. Nagelhout voortvloeiende geschillen met Administratie- en belastingadvieskantoor E.J. Nagelhout.

6. Administratie- en belastingadvieskantoor E.J. Nagelhout heeft het recht om de in deze disclaimer genoemde voorwaarden geheel of gedeeltelijk in te trekken, te wijzigen en/of aan te vullen. Van deze voorwaarden afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend nadat deze schriftelijk door Administratie- en belastingadvieskantoor E.J. Nagelhout zijn aanvaard.

Krommenie, maart 2018.